Unit Bahasa

2.2.1     BIDANG BAHASA     

   Ketua Bidang Bahasa             : Zulkafri B. Ab. Ghani
   K. Panitia Bahasa Melayu       : Maslia Bt. Darwis
K. Panitia Pengajian Am          : Jusman B. Pananrang
   K. Panitia Bahasa Inggeris/EST/MUET   : Mary Samsudin
   K. Panitia Bahasa Arab           : Siti Aisyah Bt. Hasyim
  2.2.1.1 JAWATANKUASA PROGRAM PEMULIHAN 3 M (PROBIM B. MELAYU)
             
             Penasihat                     : Pengetua
             Pengerusi                    : Penolong Kanan Pentadbiran
             Timb. Pengerusi           : Ketua Bidang Bahasa
             Penyelaras                   : Erdiana Bt. Sham Saddin
             Ahli                              : Ketua Panitia Bahasa Melayu
                                                  Ketua Panitia Bahasa Inggeris/EST/MUET
                                                  Semua guru mata pelajaran 3M

FOLLOW ME