Unit Kokurikulum
4    JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM
JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM
JAWATANKUASA INDUK
Penasihat                  :   Pegawai Pelajaran Daerah Tawau
Pengerusi                  :   Pengetua SMKUT
Timb.Pengerusi I       :   PK  Kokurikulum (Jumaan B. Mahamud)
Timb.Pengerusi II      :   PK Petang (Jakariah @ Zakariah B.  Omar)
Timb.Pengerusi III     :  Guru Kokurikulum T6(Asni  Bt. Muntaha)
Naib Pengerusi I        :  PK Pentadbiran & Kurikulum (Adnan Marjuki)
Naib Pengerusi II       :  PK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi III      :  PK Tingkatan 6(Mohamad Faizal B. Mohammad)
Setiausaha                  :  Mohd Azerudy
Penolong S/Usaha      :  Norsyarillah Bt. Sabri
Ahli                            :  KB Bahasa (Zulkafri  B. Ab. Ghani)
                             :  KB Sains Matematik (Amirrullah Pawinrongi)
                             :  KB Sains Sosial (Mazni  Bt. Azizan)
                             :  KB VOTEK (J Masrin Maidin)
                             :  Kaunselor Pelajar (Lydia Bt. Halusran / Diktiar Nurdin)
                             :  Setiausaha Sukan (Sibrin   Bin Daie)
                             :  Penolong SU Sukan (Mohd Azmin B. Kasim/Ruszita Bt. Abd.Hamid)
                             :  Penyelaras Perkhemahan Tahunan (Ruszita Abdul Hamid )
                             :  Penyelaras 1M1S (Aidi B. Ladaru/Satriani Bt. Osman)
                             :  Penyelaras Unit Beruniform (Rozani Ahmat/Zainuddin Alimuddin)
                             :  Penyelaras Kelab Dan Persatuan (/Zainuddin Alimuddin)
                             :  Penyelaras Sukan &  permainan(Kaslan@Rahmat Dullah/Junaidi A.Hapit)
                             :  Ketua-Ketua Rumah Sukan

JAWATANKUASA SUKAN SEKOLAH (SUKMAS)
Penasihat                          :               Pengetua SMKUT
Pengerusi                          :               PK Kokurikulum (Jumaan B. Mahamud)
Timb.Pengerusi                 :               PK Petang (Jakariah @ Zakariah B.  Omar)
Timb.Pengerusi                 :               Guru Kokurikulum T6(Asni  Bt. Muntaha)
Naib Pengerusi                 :               PK Pentadbiran & Kurikulum (Rabe B.  Juhari)
Naib Pengerusi                 :               PK Hal Ehwal Murid (Adnan B. Marjuki)
Naib Pengerusi                 :               PK Tingkatan 6 (Mohd.Faizal B. Mohammad)
Setiausaha                        :               Ruszita A.Hamid

Ahli                                 :               Ketua Guru Rumah Sukan
                             :              Guru / KTBM
JAWATANKUASA PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM
Penasihat                       :               Pengetua SMKUT
Pengerusi                       :               PK Kokurikulum (Jumaan Mahamud)
Timb.Pengerusi I            :               PK Petang(Jakariah @ Zakariah B.  Omar)
Timb.Pengerusi II           :               Guru Kokurikulum T6(Asni  B. Muntaha)
Naib Pengerusi I             :               PK Pentadbiran & Kurikulum(Rabe  B. Juhari)
Naib Pengerusi II            :               PK HEM ( Adnan  B. Marjuki)
Naib Pengerusi III          :               PK T6(Mohamad Faizal  B. Mohammad)
Setiausaha                     :               Penyelaras (                        )
Ahli                               :           Penyelaras Aktiviti Mingguan(Noryusry Mansor/ZainudinAlimudin)
                                     :               Ketua Penasihat Unit Beruniform


FOLLOW ME