Unit Sains dan Matematik

2.2.2     BIDANG SAINS & MATEMATIK
                                                 
  Ketua Bidang Sains & Matematik: Amirlullah B. Pawinrongi
  K. Panitia Sains                         : Rohana Bt. Chin
  K. Panitia Matematik                  : Mazzuki B. Harun
  K. Panitia Sains Tulen                : Sandy AK Itab

  2.2.2.1 JAWATANKUASA PROG. PEMULIHAN MATEMATIK (PROBIM MATEMATIK)
             
              Penasihat                      : Pengetua
              Pengerusi                     : Penolong Kanan Pentadbiran
              Timb. Pengerusi            : Ketua Bidang Sains & Matematik
              Penyelaras                    : Mohd Radzi B. Abd. Rani
              Ahli                               : Ketua Panitia Matematik
                                                  : Semua guru Matematik

                 2.2.2.2  JAWATANKUASA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SAINS DAN
MATEMATIK DALAM BAHASA INGGERIS (PPSMI)

Penasihat                     : Pegawai Pelajaran Gabungan Tawau
Pengerusi                    : Pengetua
Tim. Pengerusi I          : Penolong Kanan Pentadbiran
Tim. Pengerusi II         : Pen. Kanan  Petang
Naib Pengerusi I          : Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi II         : PK Kokurikulum
Setiausaha                   : K. Bidang Sains & Matematik
Ahli Jawatankuasa       : Ketua Panitia Sains
                                                          : Ketua Panitia Matematik
                                                          : Guru Matematik Tingkatan 1
                                                            Ruslan B. Madsjaja
                                                            Mohd. Radzi B. Mohamed
                                                          : Guru Matematik Tingkatan 2
                                                            Kartini Bt. Zakaria
                                                            Maswan B. Maseli
: Guru Matematik Tingkatan 3
                                                            Omar B. Hanafiah
                                                            Lau Huey Chyi
                                                          : Guru Sains Tingkatan 1
                                                            Maziah Bt. Mamat
                                                            Mohd. Radzi B. Abd. Rani
                                                          : Guru Sains Tingkatan 2
                                                            Maziah Bt. Mamat
                                                            Mohd. Azmin B. Kassim
                                                          : Guru Sains Tingkatan 3
                                                            Andi Asnani Bt. Arsjad
                                                            Haslinda Bt. Abd. Gafar
                                                            Marlinah Bt. Beddu                 

FOLLOW ME