Unit Pentadbiran


STRUKTUR ORGANISASI
PENGURUSAN PENTADBIRAN, KURIKULUM, HEM DAN KOKURIKULUM
SMK UMAS-UMAS, TAWAU
TAHUN 2016

1.      PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN


1.1    MAJLIS PERANCANG SEKOLAH

Penasihat                                        : Pegawai Pelajaran Gabungan Tawau
Pengerusi                                       : Zahari Bin Lorong(Pengetua)
Timb. Pengerusi I                           : Adnan B. Marjuki (PK 1)
Timb.Pengerusi II                           : 
Naib Pengerusi I                             : Jumaan B. Mahmud (PK KOKUM)
Naib Pengerusi II                            : Zakaria B. Omar (PK.PETANG)
Naib Pengerusi III                           : Asni Binti Muntaha (PK. TING. 6)
Setiausaha                                     : J Masrin Maidin
  (Setiausaha Mesyuarat)
      Ahli                                             : Lena Binti Leon
                                                            (K.Bidang Bahasa)
: Mazni Bt. Azizan
                                                                   (K. Bidang Sains Sosial)
: J Masrin Bin Maidin
  (K.B. Vok danTek.)                                                       
                                                                 : Amirlullah B. Pawinrongi
                                                                   (K. Bidang Sains dan Matematik)                                  
                                                                        : 
              (Ketua Pembantu Tadbir)
            : Hales Saribun
              (Guru Data)
            : 
              (Guru Jadual Waktu)
  
1.2    UNIT  PENTADBIRAN

   1.2.1    JAWATANKUASA PENTADBIRAN SEKOLAH

   Penasihat                                       : Pegawai Pelajaran Gabungan Tawau
   Pengerusi                                       : Zahari Bin Lorong(Pengetua)
   Timb. Pengerusi I                           : Adnan B. Marjuki (PK 1)
   Timb.Pengerusi II                           :  
   Naib Pengerusi I                             : Jumaan B. Mahmud (PK Kokurikulum)
   Naib Pengerusi II                            : Zakaria B. Omar (PK.Petang)
   Naib Pengerusi III                           : Mohd. Faizal B. Mohd (PK. Tingkatan 6)
   Setiausaha                                     : Nursyarillah Bt. Basri (Setiausaha Mesyuarat)
                  AJK                                                : Semua guru dan staf
       
                1.2.2 JAWATANKUASA PENTADBIRAN TINGKATAN 6
                       
                 Guru PK Ting.6                               Asni Bt. Muntaha
                 Guru Kurikulum Ting.6                   : Siti Suebah Bt. Harisah
                 Guru Kokurikulum Ting. 6               : Mohamad Faizal Bin Mohamad
                 Guru HEM Ting.6                           
                 Guru Ketua Penyelidikan Ting. 6     :
                 SU Peperiksaan STPM                    : 
                                                                       
                                                                          Malina Bt. Abd. Rashid
                                                                          Jossy Jefferson
                                                                          
                1.2.3 JAWATANKUASA PENTADBIRAN PEJABAT

    Pengerusi                                        : Pengetua
                 Timbalan Pengerusi I                      : Penolong Kanan Pentadbiran
    Timbalan Pengerusi II                      : Penolong Kanan HEM
    Naib Pengerusi I                              : Penolong Kanan KoKurikulum
    Naib Pengerusi II                             : Penolong Kanan Petang
    Naib Pengerusi III                            : Penolong Kanan Tingkatan 6
                Setiausaha I                                    : Ketua Pembantu Tadbir N22
                                                                   
          Setiausaha II                                    : Pembantu Tadbir N 17
                                                                    Julhasa B. Abd. Lima   (Pencatat Minit)             
    Ahli                                                  : Pembantu Tadbir N17            
                                      
                                      Pembantu Makmal C17
  Siti Haliza Bt. Maning
  Jumaasiah Bt. Stawasil
                          Khazin B. Japri           
                          Juruteknik F17
                          Mohd. Nasir B. Merin
                          Pembantu Operasi N11
                          Siti Zaleha Bt. Mohd. Yashin
                                                              Pembantu Operasi N11
  Hairah Bt. Samad
                                                              Pembantu Operasi N11
                                                              Nordin B. Lambau


FOLLOW ME